Anasayfa
Tarih
Kültür
KISAS
AKPINAR
Veliyettin Ulusoy
Dertli Divani
Ozan İsyani
Ozan İsyani Yazıları
Geçmiş Zaman Olur ki
Kısas Halk Kültürü
Fotoalbum

   

·      KISAS’IN NÜFUS, EKONOMİK VE SİYASİ DURUMU

 

            KISAS BELDESİNİN TANITIMI

 

Kısas Beldesi Şanlıurfa iline 13 km uzaklıkta olup,Merkez ilçeye bağlı bir yerleşim yeridir.Kuzeyinde Çekçek köyü,güneyinde Sultantepe köyü, doğusunda Alibar ve batısında da Boydere köyleri bulunmaktadır.GAP’ ın gelişimine parelel olarak 1992 yılına kadar köy statüsünde olan Kısas Beldesinde GAP’a  bağlı gelişen ekonomik hareketlilik köyden şehire, olan göçü tersine çevirip nüfusu inanılmaz bir hızla 10 yılda iki katına çıkarmıştır. Suyun gelmesinden önce beldede sadece Tahıl tarımı ve azda olsa bağcılık ve fıstık üretimi var iken bu bugün ağırlıklı olarak  pamuk, meyve ve  sebze tarımı haline dönüşmüş  bulunmaktadır. Beldede Küçükbaş ve Hayvan besiciliği de suyun gelişimine parelel gelişmektedir.Bugün beldede insanların  ihtiyaçlarını  Şanlıurfa’ya gitmeden karşılayacağı her türlü alışveriş, gıda(Bakkal fırın vb.), giyim, küçük sanayi işletmeciliği, gübre, inşaat malzemeleri, her türlü tamire yönelik işyerleri açılmıştır.Seracılıkta yapılmaktadır.Ulaşım beldeye ait dolmuş hatlarından yapılmaktadır.

Beldede bir Lise,bir  İlkögretim Okulu bulunmakta olup İlkokul Cumhuriyetin ilk yıllarında açılmıştır. Genel nüfusun % 90 okuma yazma bilmektedir. Genç nüfusun(15-30 yaş arası) % 80’i ortaokul ve lise mezunudur.Liseyi bitirenlerin % 30’u Üniversiteye devam edebilmektedir.Beldede 40’a  yakın öğretmen vardır.Şu anda 2 avukat ve birde Profesör vardır.Halen Üniversitelerin değişik bölümlerinde okuyan 30’un üzerinde genç bulunmaktadır.Şanlıurfa ve başka şehirlerde görev yapan 500’e yakın memur ve işçi vardır.Bunların 100’e yakınıda emeklidir. Köyde 2 cami, 1 taziye evi ve 1’de cemevi  bulunmaktadır.

1992 yılında belediyelik olan Kısas Beldesinin ilk Belediye Başkanı İsa Demir’dir. Daha sonra sırasıyla Başkan olanların listesi aşağıya çıkarılmıştır. (1992 yılına ait seçim sonuçları elimize geçtiğinde yayınlayacağız)

 

Yıllar-----Nüfus

 

1960-------500

1965-------560

1970-------700

1975-------800

1980-----1.000

1985-----1.200

1990-----2.516

1997-----5.445

2000-----4.750 kişidir

 

 Belediye Başkanları     Seçim Yılı         Kazanan Parti  

 

  İsa Demir                        1992                  Doğru Yol Partisi

 Ali Ersöz                          1994                  Sosyal Demokrat Halkçı parti

  İsa Demir                        1999                  Doğru Yol Partisi

  Ziya Demir                      2004                  AKP

 

           KISAS’TA GÖREV YAPMIŞ MUHTARLAR

 

             Cumhuriyet öncesi yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde  Kısas’ın bilinen en eski muhtarlarından birisi Ahmet Keya’dır [(Debbo Ahmo)Debbolar familesinden-Bugünkü soyadları Aydoğdu)] Keya  kelimesi Kürtçe’de muhtar demektir.(Ahmet Keya muhtar olmasaydı, herhalde Keya kelimesi kullanılmazdı.).Daha sonra oğlu Hüseyin Keya muhtar oluyor. Ondan sonra da Culha Ali(Culhalar  familesi-Bugünkü soyadları Doğan)almış.

Cumhuriyet sonrası ise aldığım bilgilere göre; İlk Köy Kanunu’nun 1924’te kabul edildiğini düşünürsek ilk yasal seçimle gelen muhtarda 1924’te göreve başlamıştır.(Aşağıda sıralaması yazılan muhtarların görev süreleri 1’den 7’ ye kadarında birer yıllık sapmalar olabilir kesin tarih verilmiyor ama Türkiye’de yapılan seçim tarihlerini incelediğimde yaklaşık süreleri tespit ettim. Bu arada  bazılarının görevi içinde askere alınmaları yüzünden yerlerine birinci azalar muhtar olmuş. Birer yıllık görevi olanlar aslında birinci azalıktan muhtarlığa gelenlerdir.Örneğin: Aziz Demir(Helley Azzo) 1935-1938 yılları arasında muhtar iken, Sefer Olgun(Arzı Sefer) 1945 1947 yıllar arasında muhtar iken,  görev sürelerinde askere alınmışlar.Yerlerine birinci azaları muhtar olmuş bunun gibi. Buraya muhtarlık görevi yapanların ister azalıktan gelsin, istersede normal seçimle gelsin hepsi sırayla  yazılmıştır.

 

1-Hacı Mikail  (Millioğulları familesi) Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemindede 1924 yılında kabul edilen Köy Kanunuyla yasal seçimle  devam ederek 1935 yılına kadar 30 yıla yakın  muhtarlık yapmış.

2-Aziz Demir(Hilleyler familesi)1935-1938 arası

3-Bakır Güneş (Ahmolar familesinden) 1938-1939 arası

4-HacıBakır Kaya 1939-1940 arası

5-Cuma Cimtay (Karacalar familesi) 1940-1941 arası

6-Bozo İsa  (Bozolardan) 1941-1943  arası

7-Aziz Demir(Hilleyler familesi)1943-1945

8-Sefer Olgun (Arzı Sefer) 1945-1947 yılları arası

9-Hakkı Demir(Hilleyler familesi) 1947-1949 yılları arası

10-İsmail Doğru (Apta’lar familesi)1949-1950 yılları arası

11-Sefer Olgun (Arzı Sefer) 1950-1955 arası

12-Mehmet Koçurgan (Koçolar familesi) 1955-1958 yılları arası

13-Halil Baykal(Kör Hallo) 1959’da 6-7 ay yapmış(l. aza olduğu için)

14-Girit Mihey(Mehmet Balo) 1959-1961 arası yapmış

15-Cebir İbo(İbrahim Boz-Millioğulları familesi)1961-1966 yılları arası

16-Hamdullah Aykut 1966-1970 yılları arası

17-Mustafa Demir(Hilleyler familesi) 1970-1978 yılları arası

18-Halil Güneş(Başkan Hallo)1978-1979 yılları arasında 8-9 ay (l. aza olduğu için)

18-Aziz Demir(Hilleyler familesi) 1979-1994 yılları arası

19-Mehmet Doğan(Culhalar familesi) 1994’ ten bu yana hala görevdedir.

 

 

              BÜYÜK AİLELERİN ADLARI   ŞİMDİKİ SOYADLARI

 

AHMOLAR                                         

ALİAĞALAR                                       

APTALAR                                           

ARAPLAR                                            

ARFOLAR                                           

AYVAZLAR                                         

ARZILAR                                           

BASNEKLER                                      

BAYKALLAR                                       

BÊCANLAR                                         

BÊTARLAR                                         

BOZOLAR                                          

BRÊMLER                                           

CEETLER                                            

CULHALAR                                         

ÇİLOLAR                                            

DEBBOLAR                                         

DELLALLAR                                        

DERDELER                                          

GESSÊLER                                          

HAPPÊLER                                          

HIRNÊLER                                          

HIRHIZLAR                                        

HİLÊLER                                             

HORTLAR                                            

İSHAKLAR                                          

KAFÊLER                                             

KAMÊLER                                            

KANCOLAR                                          

KARACALAR                                        

KARİPLER                                            

KAŞOLAR                                            

KILOLAR                                             

KIRIŞMIŞLAR                                    

KİRNİSLER                                         

KOÇOLAR                                            

KOR AŞİRLER                                     

KÜMMÊLER                                         

MEHLOLAR                                         

MİLLİOĞULLAR                                 

MİŞLETLER                                        

MURATLAR                                         

SAFILAR                                             

SAKKÊLER                                           

SAROLAR                                            

SERÊLER                                             

SEYİTLER                                           

ŞIHOLAR                                            

TATOLAR                                            

TOPPALLAR                                         

UĞURLAR                                            

URUMLULAR                                       

YUSUPLAR                                          

GÜNEŞ                                  

AYKUTLU-AYKUT-ELVEREN

DOĞRU                                  

MEDDE-ŞAHİN-GÜNEŞ-DAŞ

KONDU                                  

OLGUN                                  

DOĞAN                                 

ACET                                    

BAYKAR                                

AYAZ                                    

YAM                                     

YILDIRIM                            

ÇULPAN                                

MARAŞ                                 

DOĞAN                                 

AYDIN                                  

AYDOĞDU                            

GÜNEŞLİ                              

TÜRKMEN                            

 AŞAN                                  

 GÜLEÇ                                 

ATMACA                              

ZİRA-ÖZBAY-AZBAY          

DEMİR-ARAN                      

TAĞAY                                 

İNAL                                    

BURÇ                                    

YILMAZ-YILDIZ                  

ÇELLİK                                  

CİMTAY-ERSÖZ-KARACA    

ÖZTÜRK                                

AKOĞLU                                

DEMİRCANLI-KAPLAN-ÇAKI  

KAYA-DEMİRKOL-ATEŞ       

BOZKURT-ERENLER              

KOÇURGAN                             

ATA-ATALAR                         

ASA                                       

POLAT-AYBORA                    

BARAN-DENİZ-BOZ-SEVİNÇ-KONAK

ERDEM                                       

ÖZTÜRKMEN                            

KUŞ-DEMİRCAN                       

UĞUR                                       

UYSAL                                      

DEMİRCAN-ÖZDEN                  

ÖZEL-AYSU                             

BAŞAK                                      

AK-AYKAÇ                               

ÖLÇER-ÖRENLER                      

UĞURLU-UĞUR                         

NAZLI                                      

MEN-ÇİFTÇİ                           


Kısas ve Akpınar'lıların sitesidir  |  E-Mail: kirnis45@hotmail.com