Anasayfa
Tarih
Kültür
Aşık,Ozan ve Şair
Cem ve 12 Hizmet
Kısas’lı Aşıklar
Cem Deyişleri
Alevilikte Dâr
KISAS
AKPINAR
Veliyettin Ulusoy
Dertli Divani
Ozan İsyani
Ozan İsyani Yazıları
Geçmiş Zaman Olur ki
Kısas Halk Kültürü
Fotoalbum

 

                   CEM  DEYİŞLERİ


           Burada yazılan Cem deyişleri; Akpınar köyünden benim, Rahmetli Abuzer Dede(Abuzer Akoğlu) ve Veli Erenler’den(Aşık Kemter Veli) ve babam Aşir Bozkurt'tan  bizzat derlediğim,  hem  Kısas, hemde Akpınar cemlerinde söylenen deyişlerdir. Burada bana bu deyişleri yazmamda yardımcı olanlara çok teşekkür ediyorum.(Hayatta olmayanlara Allahtan rahmet diliyorum.)

             Bazı deyişler „Kısas’ta Cem ve 12 Hizmet“ adlı sayfada yazıldığından buraya alınmamıştır. Ayrıca Kısas’taki cemlerde söylenilen eski aşıklara ait  deyişlerin büyük bir bölümü de yine burada yazılı değildir. Elimize ulaştıkça (sizlerde gönderebilirsiniz) buraya eklenecektir. Ayrıca deyişlerden bazıları aşıklarımız tarafından kasetlere okunduğu için ve herkes tarafından bilindiği düşünülerek buraya yazılmamıştır.

 

 ADAMA                                                        

Bu dünyayı geçiribem hayınan,

Kimse kulak vermez dostum sadama.

Fukara yükünü yükler tayınan,

Kabadan olanlar gelmez obama.

 

Derdin bendim, sen bilirdin halimi,

Alan yoktur, kime satam lâlûmü,

Bu aşkın kemendi büktü belimi,

Takatim yok hücum edem kademe.

 

Şebi şeker birbirine karıldı,

Mahluk azdı her belalar verildi.

Namız-atlı kız oğlana görüldü.

Irîhası çirkin geldi dideme.

 

Dostum buda bir bellice yıl oldu.

Pul altını geçti, altın pul oldu.

Kızoğlan kalmadı hepsi dul oldu.

Onun için rağbet yoktur adama.

 

Aksayvan içinde yazı yazılsın,

Ana rahiminde atsın, sızısın.

Öldürenler gazi oldu, bazısın.

Anasırdan anlamıyan cıdama.

 

Sakın ol unutma lokmanın hakkın,

Meydanda arif var sözünü sakın,

Gülyüzlü pirimi görmektir, arzum,

Geldi çattı şey kalmadı vademe.

 

Beyandır hallerim Pîr sana beyan,

Kalbe mihman olup, demeden duyan,

Bir katre meniden nişanın koyan,

SADIK derki, sığınmışam Xûdama..

 

ALLAH

 

Allah bilir yüreğimde derdimi,

Derdimin dermanın bilen Allah'tır.

Ab-ı revan ettim,çeşmim selini,

Sefili ağlatıp güldüren Allah'tır.

 

Beni ağlatmayınca vermezsin sabah,

Sabahımı yazıp veren ey Allah,

Hocalar hocası Ali'yi dergah,

Aşıklara üstaz olan Allah'tır.

 

Kimini yaratıp kul edip satan,

Kiminin derdine dermanlar katan,

Her kulun kısmetin bir yere atan,

Ardı süre nasip salan Allah'tır.

 

Kimi al atlas giyer, hem sefayınan,

Kimi hırka şal giyer, hem cefayınan,

Mihraçta Muhammed Mustafa'yınan,

Doksanbin kelamı bilen Allah'tır.

 

Muhamed, Ali'siz kelamı bilmez,

Hakikat ilminin gülleri solmaz.

VELİM der bu dünya kimseye kalmaz,

Bu dünyada baki kalan Allah'tır...

 

BAK

 

Gönül sakın yüksek uçma havadan,

Hakka in, tûraba yola bak yola,

Kur'anda okunan kelama inan,

Çık yetmişikiden hala bak hala.

 

Sarraf gevherini alana satar,

İlmihâlin bilen mürşide yeter,

Yarın mahşer günü peşinden tutar,

Sıtkıyla yapışan ele bak ele.

 

Kamiller mürşidin özünden seçer,

Hakkın emrin tutan neyhinden kaçar,

Arifler katreyi meyinden içer,

Rahmet deryasında göle bak göle.

 

Ferdi Ali vahit oldu Muhammed,

Bunları sevene kuruldu cennet,

Nuseyriyi öldürdü cana minnet,

Vahit sesin diyen dile bak dile,

 

Aşıklar ûstazdan aldı haberi,

Er olanlar seçer goncayı harı,

SADIK'ı kurt iken eyledi arı,

Kudret honundaki bala bak bala...

 

BiLMEZ

 

Kamil mürşide varmayan;

Ehli-Beyti ulu bilmez.

Hakkın sırrına ermeyen;

Özü hardır gülü bilmez.

 

Şeytan şaşırtmış onları,

Zehir zukkumdur honları,

Yarın esfeldir canları

Nasip veren eli bilmez.

 

Yediullah yedi ayettir.

Ona erişenler zattır.

Güruhu-Naci ispattır.

Daha özge halin bilmez.

 

Şeriatı hak bilmeyen,

Tarikata kul olmayan,

Marifet ehli olmayan,

Hakikatın halin bilmez.

 

Bu SADIK'in edne hali,

Hünkar Hacı Bektaş Veli,

Biz bulmuşuz doğru yolu,

Aksi giden yolun bilmez.

 

ÇEVRİLİR

 

Îptida eliftir hakkın kelamı,

Lemden irşad olan bire çevrilir.

Doğrusun söyleyen çekmez elemi,

Ustaz meydanında kâra çevrilir.

 

Kimi fehmeyledi üç ile beşi,

Anı zabun kıldı aşkın ateşi,

Kimi yazı ister kimisi kışı,

Kimi gonca deyin hara çevrilir.

 

Halis aşık gevher alır dûr satar,

Arifler aşıktan yükünü tutar.

Ahmak dünya için kaygıya batar.

Müftikârlar sımmi zere çevrilir.

 

Kaynayıp özünden coş eylemeyen,

Kahırnı küfürnü nûş eylemeyen,

Tuttuğu damanın baş eylemeyen,

Döner ikrarından köre  çevrilir.

 

SADIK gonca için okşar dikeni,

Er olanlar neder benligi kini,

Herkesin kendine sandığı sanı,

Kal-u Beli bir ikrara  çevrilir..

 

DEDİM

 

Arzuhal eyledim şahlar şahına,

Kıl derdime derman, eleman dedim,

Özüm türap ettim, ben dergahına,

Dahi birliğine yok güman dedim.

 

Kameti melektir, siması huri,

Yoluna vermişem bu canı seri,

Bir ihsan eylersen tez eyle bari,

Sabra takat yoktur hal yaman dedim.

 

Sevdaya düşenler binbilir billah,

Sevdaya düşmeyen eder ihtilaf,

Nicesi uğrunda billahi telef,

Sanmaki bu canı ben heman dedim.

 

Beni mecnun etti ziya bakınca,

Ciğer kebap aşk oduna yakınca,

Ruhu gelip bu bedenden çıkınca,

Şefaat kanısın Mustafa dedim.

 

Kaşlar mizan kurmuş kirpik terazi,

Nurundan münevver  mahitap yüzü,

Bezmi hayatından ver bazı bazı,

Kulundur FEDAYİ olzaman dedim..

 

DEYİ

 

Yüzüm süre süre geldim dergaha,

Erenler meydanı uludur deyi,

Aradım noksanlık özümde buldum.

Kusura kalmayan Ali'dir deyi.

 

Şahzedem var deyip emendim geldim,

Arayı  arayı  ben piri buldum.

Gönül kuşun gönül avına saldım.

Cığalı  turnamın telidir deyi.

 

Hakiser olmuşam pirin yoluna,

Sultan olan bakar kulun halına,

Bir bahs ile girdik derya salına,

Yüzerem pirimin gölüdür deyi.

 

Cevahir madeni pirin elleri,

Seherden açılır gonca gülleri,

Kılavuzdan aştık yüce belleri,

Menzili erenler yoludur deyi.

 

VELİM pire vardı pir meydanında,

Her ne ararsan var meydanında,

Alışveriş eyler kar meydanında,

Mettahı bezirgan malıdır deyi

 

 

 

BEN

 

Derdim ondur çûn dokuzun,

Diyemenem ağyara ben,

Sekizinde kaldı aklım,

Yedisinde avara ben,

 

Çün Altısı bende ise,

Beşinde çekmenem elem,

Dörtte Xûdam lutfeylerse,

Üçte bullam çare ben,

 

Der NESİMİ çûn bu gönül,

İkilite xâlı değil,

Ol sebepten gece gündüz,

Yalvarıram bire ben…

 

GÖRDÜM

 

Bugün seyyah oldum alem içinde,

Hublar perde çeker sultanı gördüm,

Götüren pir amma kendi nevcivan,

Selmanın çininde oğlanı gördüm,

 

Günde yüzbin kulun ismini yazar,

Kimisi pünhanda kimisi gezer,

Cebrail sorucu Ali'den nazar,

Derde şifa veren lokmanı gördüm.

 

Hasan ile Hüseyin'in atası,

Cümle evliyanın gerçek pütası,

Dört kapının kırk makamın ustası,

Hakikat babında yektanı gördüm.

 

Zeynel Abidin'dir erkanı alan,

Bakır'dır önünde kılavuz olan,

Cafer'i Sadık' tır meydana gelen,

Musa'ya ders veren ûmranı gördüm.

 

Kazım'dır Musa'nın müşkülün seçen,

Îmamı Rıza'nın şerbetin içen,

Taki ve Naki'yi günahtan geçen,

Kırklar meydanında mihmanı gördüm.

 

Hasan-el Askeri çekti bayrağı,

Mehdi Ali, resul erenler beği,

Onikidir yerin gögün direği,

SADIK'a ders veren süphanı gördüm..

 

GÜZEL           

                                                        

Zeynolmus kekilin enver misalı,

Boyu Arguvandan güzelsin güzel.

Açılmıs bahçende yaş gonca dalı,

Bab-ı gülistandan güzelsin güzel. 

 

Açılmıs bahçende goncayı vahdet,

Fetholmuş batında tubayı hikmet, 

Cemalini gördüm istemem cennet, 

Huriden gılmandan güzelsin güzel..     

 

Hüsnünde yeşil beng aşikar olmuş        

Çekilmiş kaşların zülfikar olmuş.        

Gözlerin aleme hükümdar olmuş.

Mührü Süleymandan güzelsin güzel.

 

Çise düşmüş çimene benzer gözlerin,

Aşıka tatlıdır tatlı sözlerin,

Mısırın hazinesi değer gözlerin,

Zührey'i Ruşen'den güzelsin güzel.,

 

SITKI der suretin hatmi secdegah

Sensin cümle alemlere peşivah,

Bir nursun ne bilsin asil padişah,.

Yusuf-u Züleyha'dan güzelsin güzel...

 

 

İSİM

 

Binbir ismi ile cihana gelen,

Allah bir Muhammed Ali bir ismi,

Darı-cec üstünde namazın kılan,

Hünkar Hacı Bektaş Veli bir ismi.

 

Sabır tahmülüyle çok eyler azı,

Aşıkın maşuka her daim nazı,

Rumu fetihetti Battalı Gazi,

Tığ tahek kuşanmış geldi bir ismi.

 

Bir dem Kerbela'da eyledim izhar,

Bir demde müsahip gazi Bahtiyar,

İntikamın aldı tığı teberdar,

Eba Müslim Veli geldi bir ismi,

 

Lehmehek lehemde bir dem Ali zat,

Güvercin donunda eyledi ispat,

Hakkında yedullah indirdi ayet,

Hakikat babında haldır bir ismi.

 

Bir ismi ahedtir Ahmedi Muhtar,

İnanmadı kafir ol kalbi inkar,

İBRAHİM mürüvet babında yalvar,

Bir dem Cemalullah geldi bir ismi..

 

MEST

 

Boş değildir şu alemde,.

Herbiri bir kâra mest

İnsi cinsi yok ademde,

Kalmamış avare mest.

 

İblisi boşta koymuştur.

Hak habibi  zülcelâl,

Nemrudu ol nara attı.

Hariciler finnara mest.

 

Hak kelamını ketmetse,

Bile bile bir kişi,

Evliyalar kabul etmez.

Billahi ol nara mest.

 

Evliyalar atasıdır. 

Ceddi Ibrahim Halil,

Tacı name bahş olunca,

Nail oldu nura mest.

 

Doğdu vahidi Muhammed,

Seçti Haşim kavmini,

Kimisi yara yar oldu.

Kimisi ağyara mest.

 

Hak habibine miraçta,            

Namazı bahş eyledi,

Kudretinden tevhid indi.

Tevhidi tekrara mest.

 

Şemleyi kırk pare böldü

Coşa geldi mürselin

Kırklar o demde beline

Bağladılar kemer-best

 

Doksanbin kelam danıştı.

Hak habibi zülcelâl,

O sırra agah olanlar,

Ahmed-i Muhtara mest.

 

Canı cismi birdir amma,

Xulku huyu bir değil,

Kimisi Ali ehli oldu.

Kimisi antara mest.

 

Akıllı isen ey birader,

İlmini mürşitten al.

Mürşid-i Kâmil olanın,

Arzusu didara mest.

 

Evliyalar enbiyalar,

Serfirazı şahımız

Bu SADIK abdal biçare,

Ol gani Hünkara mest..

 

İNCİ

 

Dün gece yar eşiğinde,

Gördüğüm zar incidir.

Yar yara yakın varınca,

Yar beni zor incidir.

 

Deveyi koyma bostana,

Rakibini bahçene,

Duvarından taş düşürmüş,

Ayvayı nar incidir.

 

Ulu sular akar gelir,

Dalgaları kütür kütür,

Bahriler ummana dalmış,

Ördeği göl incidir.

 

Karınca kararınca,

Gam yükü bezirgana,

Yolcular yola varınca,

Kervanı bel incidir.

 

Ey NESİMİ can Nesimi,

Var çarşına pazarına,

Çarşında bir er türemiş,

Günde bir can incidir.  

 

ALÎ DEDİLER

 

Seyran bahçesinde bir yanan elma,

Onsekizbin alemin nuru dediler,

Muhammed Mustafa Haydar-ı Kerrar,

Hünkar Hacı Bektaş Veli dediler.

 

Fahr-ı Alem elifî taç vurula,

İki cihan boyanmıştır nuruna,

Oniki imam erdi aslı sırrına,

Arştan mühürüne Ali dediler.

 

Hoca saldı mektebine getirdi,

Elif-Be demeden mana yetirdi,

Akıttı pınarı susam bitirdi,

Hacısı hocası belî dediler.

 

Horasan erleri Uruma gelmiş,

Herkes akılınca yerini bulmuş,

Üstlerinden Er geçtiğini görmüş,

Kadıncık Anaya dolu dediler.

 

Kimisi inandı belî-best dedi.

Kimi inanmadı nişan istedi.

Şahım mübarek elini gösterdi.

Budur kısmet veren eli dediler.

 

Şahım derki Bektaşî'yem Bektaşî,

Tanırmısız kısmet veren bir kişi,

Sıktı un eyledi örs gibi taşı,

İsmi kalsın Bektaş Veli dediler.

 

Bir araya geldi halife, pirler,

Bektaş gibi er görmedik dediler,

Bir yeşil el kısmet verir dediler,

Görürsek tanırız eli dediler.

 

O zaman erler kısmetini böldü,

Yol erkan bir zaman batında kaldı,

Urum erlerine hediye geldi,

Budur hakkın doğru yolu dediler,

 

VELÎM hû der cümlelerden uludur,

Cümle erler o sultanın kuludur,

Şüphesiz Allah Muhammed Ali'dir.

İnanmayan iblis kulu dediler...

 

AYRILIK

 

Feyzi nazar himmet eyle sultanım,

Bir zaman gezerim gurbet elleri,

Dertli bülbül gibi arttı figanım,

Siz hoşça kalın gönlümün güzeli.

 

Bu elden gidersen selvi revanım,

Gönlümüzden çıkmaz kaşı kemanım,

Bize himmet eyle Kutb'ul cihanım,

Aşayım gideyim yüce dağları.

 

Senden ayrılmayı istemem amma,

Ne çareki takdir eylemiş mevla,

Senden ayrılırsam ey kaşı leyla,

Koy gezelim mecnun gibi çölleri.

 

Bu felek beni gurbete saldı,

Derde firgat hasret gönlümü aldı

Günüm tamam oldu çileler doldu,

Akar gider bu didemin yaşları.

 

Nasıl ayrılayım senin katından,

Gönlüm usanmadı muhabbetinden,

Bu SEFÎL SITKI'ya inayetinden,

Estikçe artıyor bahar yelleri..

 

BEZİRGAN

 

Pire giden ben bezirgan gördüm.

Nakşıları katarını almıyor.

Medet mürvet dedim darına durdum,

Yalvaranın kusuruna kalmıyor.

 

Yalvarakki bizi katara ala,

Korkulu bellerde hem yoldaş ola,

Mettahının aslı gelmiyor dile,

Değme tüccar kıymetini bilmiyor.

 

Bezirgana dahil olan nice olur,

Geçer bu fakirlik gani hoş olur,

Haramiye kira vermez pac alır,

Korku derler hiç eynine gelmiyor.

 

Lâlü gevher tutmuş yükü damgalı,

Yüzbin harami olsa nakleyler zarı,

Bezirganbaşıdır Muhammed Ali,

Pâkhan ister viraneye konmuyor.

 

Peşenginin yükü Saf-i Nurdan;

Gürünmez sedası geliyor sırdan,

Her nereye varsam pazarı ordan,

Peşin alır kalasıya vermiyor.

 

AŞIKİ' yem dahil ol bezirgana,

Bir incisi bedel gelir, bin hana,

Bahtılı başına ol katara uyana,

Oda her kuluna nasip olmuyor..

 

CAN CANA

 

Can cana mail olalı,

Tam perişanam bugün,

Bu didemden nemler akar,

Bir kaşı keman deyin,

 

Sefil beyhoş gezer iken,

Ne hûb irast geldiğim,

Bendesini beyan etti,

Zatım Horasan deyin,

 

Çok serencam geldi başa,

Îlahım güç olmaya,

Maksudum iki cihanda,

Altınım tunçolmaya.

 

Kuluna bir nazar eyle,

Efendim güç olmaya,

Adûler tuttu cihanı,

Her işler tamam deyin.

 

Hak bilirki bu cihanda,

Çok ağladım gülmedim,

Geldi geçti güzel ömrüm,

Meğer kadrin bilmedim.

 

Serimi sevdaya saldım,

Elden ikrarım salmadım,

Boynum eğer yalvarıram,

Ahiri iman deyin.

 

Hublarım der murad oldu,

Giydi hülle donların,

Nurdan yiyer nurdan içer,

Kudret imiş honların.

 

Güzel mevlam hub yaratmış,

Yarlık almış onları,

Cümlesi andı dil oldu,

Ceddi pak imam deyin.

 

İntizarım efendimin,

Lebbinin zülalına,

Acep şahım bakmaz ola,

Bendesinin halına.

 

Can intizar efendimin,

Mübarek cemalına,

SADIK dil vurdu çağırdı,

Elâman mürüvet deyin..

 

DESTUR OLURSA

 

Temennaya geldim size erenler,

Temenna kılayım destur olursa,

İzniniz olursa kapı açalım,

İçeri girelim destur olursa.

 

Niyaz verip pervançeye geçelim,

Nutkumuzdan abıhayat içelim.

İzniniz olursa ağız açalım,

Bir cevap diyelim destur olursa.

 

Noksanlığım çoktur hakkın yanında,

Zülfikar oynuyor durmaz kınında,

Kırklar meydanında pir divanında,

Bir cemal görelim destur olursa.

 

Pirim sen bilirsin talibin işin,

Miktar ile silin gözümün yaşın,

Muhabbet bağında mana imişim,

Bir miktar derelim destur olursa.

 

DERVİŞ niyaz eder hey güzel pirim,

Günahkarım pir katında yok yerim,

Pire kurban olsun canımdan serim,

Tercüman kılayım destur olursa..

 

DÜAZ-I      İMAM

 

Muhammed Ali'yi candan sevenler,

Yorulup yollarda kalmaz inşallah,

İmam Hasan can yüzünü görenler,

Hüseyin'den mahrum olmaz inşallah.

 

İmamı Zeynelden bir dolu içen,

Muhammed Bakır'dan kaynayıp coşan,

İzniyle  İmam Cafer'e ulaşan,

Bundan özge yola sapmaz inşallah,

 

Musa'yı Kazım'dan gelen erenler,

Can baş feda edip didar görenler,

İmamı Rıza'ya zehir verenler,

Divanda şefaat bulmaz inşallah.

 

Bir gün olur okuturlar defteri,

Şah oğlunun belidedir teberi.

Uyanırsa Taki, Naki, Askeri,

Yol oğluna sitem sormaz inşallah,

 

HATAYİ der bu iş böyle bitere,

Özünü katagör ulu katara,

Mehdi şavkı bu cihana tutara,

Açılan güllerimiz solmaz inşallah..

 DÛAZ-I  ÎMAM

 

Muhammed Mustafa hem Murtazayi,

Hatice,Fatıma Hayr-ül Nisa'yı,

Şah Hasan,Hüseyin Zeynel Aba'yı,

Bakır, Cafer, Kazım,Musa Rızayı,

Taki, Naki,Askeri, Mehdi Livayı,

Ondört Masumeyi piri sefayı,

Sevip bunları eyle hem ilticayı,

Dilersen HÜRREMİ derde devayı...

 

 

AHMAKLIK

Gördünüzmü? hey gaziler,

Aşık tövbe tutttuğunu.

Karadeniz kırcılanmış,

Oda yanıp tüttüğünü.

 

Ondan ahmak olmayan kim?

Verir malın veresiye,

Geleceğine güvenir.

Salır elde tuttuğunu.

 

Sarraflığın bilmeyenler!

Gevher bulsa boncuk sanar,

İletir pazara verir,

Bilmez neye sattığını.

 

Bahriliğin bilmeyenler !

Gelip umman boylamasın,

Derin olur aşk deryası,

Kimse görmez battığını.

 

Ey NESiMi herdem bizim,

Söylediğimiz bir hak sözü,

Gelsin görsün inanmayan,

Alsın gitsin yuttuğunu...

 

ARİF SÖZÜ

 

Arif bir  sözde bin söyler,

Alana bir nişan olur,

Duyana nasihat eyler,

Duymayan perisan olur.

 

Hoyrat nefsini güldürür,      

Yanlış iğvaya yeldirir,

Cahil bir nefes öldürür,

Bir nefeste bin kan olur.

 

Emri haktan kavli nebi,

Tutarsın büyük sevabı,

Çıkınca haklı cevabı,

Elbet nefeste can olur.

 

Nadan olan kalır naçar,

Daim beyhudeye kaçar,

Arif gelir, kapı açar,

Gönüllerde ruşen olur.

 

Müşkülün mürşitten kandır,

Yönünü mevlaya döndür,

Delilsiz sohbet haramdır,

Sözde delil pünhan olur.     

 

Hakka doğru yolu gözet,

Müsahibin dolu gözet,

Rehberde bir eli gözet,    

Pir sana erişen olur.

 

Bu dünya bir hayı huydur,

Özün ihtimama uydur,

İftira bir kötü şeydir,

Kuldan kula bühtan olur. 

 

Pir yoluna koyun başı,

Bilin bunda, görün işi,

Tabibin  bulmayan kişi

Azar yara, keşen olur.

 

Hikmeti çoktur hüdanın,

Şah Aliyel Murtazanın,

Bu SADIK Abdal Geda'nın,

Sözüne gülüşen olur...

 

BENZER

 

Gazilerde bugün cemalı gördüm.

Yüce dağbaşının karına benzer.

Yaralı gönlüme bir melhem buldum,

Salınıp gelişi Leyla'ma benzer.

 

Oturuşu benzer, yavru şahine ,

Hey tabarek Alllah yoktur bahane !

Emsalı gelmemiş devri cihane,

Mahitap cemali bedraya benzer.

 

Ayn Ali'dir,vücudumuz aynimiz.

Cemali görünce taze gönlümüz,

Gümüşten arıdır,altından temiz,

Fatma anamızın nuruna benzer.

 

Evladı Mürsel'den geldi süzüldü.

Münkir münafıkın ödü çözüldü,

Seyyid Cemallettin Sultan yazıldı,

Hazreti Meryemin sırrına benzer.

 

İBRAHIM metheyler gülyüzlü şahı,

Bunca mühibanın peşti penahı,

Tarikat mülkünün hem padişahı,

Enel-Hak Mansur'un darına benzer...

 

BiZi

 

Hamdilullah erdi hakkın ihsanı,

Ehli irfan olan fark etti bizi.

Ta ezel ervahta küllü noksanı,

Neyhi münkir olan terketti bizi.

 

Yükün tuttun lalü güher dûr ile,

Evliya erkânı erdi, sır ile,

Şah katarı doldu gerçek er ile,

Muhabbet gölüne gark etti bizi.

 

Üç feriştah koptu Horasan pirden,

İkisi zahirden birisi sırdan,

Sekiz beşten çıktı, beş oldu, birden.

Arifler anlayıp fark etti bizi.

 

Yel havayı gezer su arkın buldu,

Ateş ile toprak, cebr ile geldi,

Hazret-i Adem'i Harran'a saldı.

Atamız çift koşup herk etti bizi.

 

Evvel insan idim, hayvandan geldim.

Koyun oldum çok sürüde yayıldım,

SADIK' der hamdolsun kalıbım buldum.

Evliya yoluna sevk etti bizi..

 

DEDİLER

 

Bir adam Hakkın  emrini bilmezse,

Ona adam demez bâkar dediler.

Hakkın buyruğunu doğru tutmazsa,

Eliyle evini yıkar dediler.

 

Arifler sarrafa göstermez lâlûyü,

Efsane cevaba yorma diliyi,

Her taşın altına sokma eliyi,

Yılan,akrep,çıyan sokar dediler.

 

Arifler özüne kılar fendini,

Boynundan kaldırmaz aşk kemendini,

Nefsin seli yıkar halis bendini,

Aman fırsat verme yıkar dediler.

 

Elif,lâm,mîm demek üçü bir mana,

Bir hûruftan zühur oldu bin tane,

Ne cevap verirsen gani sultana,

Nur Muhammed Ali gevher dediler.

 

Gaziler ûstazdan duyduk bu sözü,

Gerçeğe sêr eyler gönülden gözü,

SADIK rıza ile eyler niyazı,

Sen kul ol Hak sana bakar dediler... 

 

DEĞİLMİ

 

Kondu yurda göçtü ömrüm kervanı,

Gaziler bu dünya fani değilmi,

Herdem gayret kılan çeker servanı,

Er olana bunlar sani değilmi,

 

Erolanlar çeker tığı tebayı,

Tığ teba çekende olurmu kaygı,

Her kulun bir yerden gelir serpayı,

Cümlesi Xuda'nın xonu değilmi,

 

Hanedan kuşuna benzer sedası,

Anasırdan gelir engür gıdası,

Virani Nesimi, hasların hası,

İlm-i Cavidanın kanı değilmi,

 

Bir kişiye eser verse takınma,

Hırsa davet olup ona kakınma,

Hakkın yarattığı mülkü sakınma,

Xüdanın bir ismi gani değilmi,

 

Kutb'ul alem ayn, Bektaş'ı Veli,

Balım Sultan çeker fitilli yayı,

Muhammed torunu Hasan, Hüseyni,

SADIK'ın cananı canı değilmi,

 

 

DÜAZDEH ÎMAM

 (Çerağ  deyişi)

Kudret kandilinden parlayıp doğan,

Muhammed Ali'nin nurudur vallah,

Zûhredip küffarın askerin kıran,

Elinde zülfikar Ali'dir billah.

 

Elinde zülfikar altında düldül,

Önünde kamberi dilleri bülbül,

Hazreti Fatîma cennette bir gül,

Ona sırrım dedi hak Habibullah.

 

Zûhur etti İmam Hasan, Hüseyin,                     

Onların nurundan ziyalandı din,

Kırklara karıştı Zeynel Abidin,

Tutarız yasını haspetenlillah,

 

Ta ezel ezelden böyle buyurdu,

Hariciler bu dergahtan sürüldü,

Kûn deyince yedi kat yer kuruldu,

Bir hûruftan bina tuttu arşullah.

 

Muhammed Bakır'dan Cafer'i Sadık,

Şahım Musa Kazım, hem Rıza dedik.

Tarikat abıyla cismimiz yuduk,.

Hak dedi müminin kalbi beytullah.

 

Taki,Naki imamların civanı,

Hasan'el Askeri cismimin canı,

Elinde hücceti Mehdi devranı,

Vakit tamam oldu gönder ya Allah.

 

VÎRANİ'yem niyazım var üstaza,

Elinde zülfikar hem ehli gaza,

Binbir dondan baş gösterdi Murtaza,

Mürşit bildik dedik Allah eyvallah..

 

GÖZLER

 

Derdinden divane oldum vallahi,

Acaip meskene bakar bu gözler,

Derdi veren dermanını vermezmi?

Abu zelal olmuş akar bu gözler.

 

Gönül bir sultandır, Kabe'dir yıkma,

Tığın kabzelerin gam edip çekme,

Seversen Ali'yi hışmınan bakma,

Korkaram cihanı yakar bu gözler.

 

Hüsnüyün bağından kamil ders alır,

Buyruğunu emrinden okuyan bilir,

Cevahir taşının kıymetimi olur,

İnciyi mercanı tartar bu gözler.

 

Ne güzeldir uzanmış usuldur boyu,

Kerem keşf etmiş mülayım huyu,

Bağdad'ı Basra'yı Lebbi şehrini,

Süleyman mülkünü değer bu gözler.

 

Gahi Şahı Hürrem gahi de gamda,

Sen güler oynarsın sevdalar bende,

Zöhre yıldızının nişanı sende,

VELÎM abdal oldu bakar bu gözler..

 

GÜZELLEME

 

Bugün seyre çıkmış hublar sultanı,

Teşrif etmiş bezmi alâya bakın,

Zuhrundan münevver kılmış alemi.

Alnında nücûmu zöhreye bakın.

 

Sanki gökten yere indi bir melek,

Bezmi aşığına girdi, gelerek,

Bir elinde meze sundu gülerek,

Bir elinde meyi sehpaya bakın.

 

Elâta nakşolmuş nazik tenine,

Halkalanmış zülfü mah gerdanına,

Yüz süren hac olur asil tenine,

Cemali Kâbe'dir ilyaya bakın.

 

Sensin dû cihanda hem padişahım,

Mescidi mihrabım hem kıblegahım,

Cemali Kabe'dir işte güvahım,

Vechinde Esmâyı Hüsneye bakın.

 

Açıl gonca misali çeşmi meftunu,

İrşad et bülbülü dili mezhunu,

Tenzil etmek için bezmi mecnunu,

Uğrattın Leylayı likaya bakın.

 

Çoktan belli  çeker idim sevdasın,

Hamdûlillah gönül buldu Leylasın,

Burcu asumana saldı ziyasın,

Selavat getirir hem aya bakın.

 

Gelmemiş cihana böyle mâhpare,

Bir bakışta aklım aldı ne  çare,

SITKI' yı bülbül gibi düşürdün dara,

Şol yüzü gül gibi hemraya bakın...

 

İBADET

 

Zühd-ü riya ile olan ibadet

Hatadır Hazret-i Settar'a karşı

Böyle namaz ile olamaz ümmet

Hiç kimse Ahmed-i Muhtara karşı

 

Tarikatsız mümin olamaz kimse

Nüru nübüvetle dolamaz kimse

Hakkı Peygamberi bulamaz kimse

Yatıp kalkmak ile duvara karşı

 

Allah gözlerine çekmiş bir perde

Yok dersin Allahı gökte ve yerde

Gelde gösterelim gör hakkı nerde

Secde eyleyesin didara karşı

 

Ebsem ol HARABİ sen nasıl ersin

Halli müşkil böyle sözler söylersin

İçtinap et belki hata eylersin

Haydar-ı Kerrar, Hünkara karşı...

 

İSEDE

 

Dost cefa göndermiş aşıka gamı,

Nuş eder curasın zehir isede,

Kör olan fehmetmez hakkı ademde,

Her saat yanında zuhur isede.

 

Hak resul ile eyledi ülfet,

Üç huruftan oldu Ademe rahmet,

Kemde kemâl olmaz cahilde rağbet,

Ta ezelden ırkı tahir isede.

 

Kalû-beli diyen hakka kul oldu.

Kalûye le diyen arada kaldı,

Her can kısvetin engine aldı,

Çeker o cefayı kahır isede

 

Her dem tecellide aldı irengi,

Halis aşk atında adet üzengi,

Akıl cevahirdir kemal mihengi,

Çalmayınca açılmaz bahir isede

 

Her şahıs zatında ervahın kovar,

Hakkı inkar eden ayağın döğer,

Batın kılıcını kırasan meğer,

SADIK der inayet mînnur isede...

 

TURNAM

 

Devredip gezersin darı fenayı,

Bağdat diyarına vardınmı turnam,

Medine şehrinde Fatma anayı,

Makamı ordadır gördünmü turnam.

 

Bizde belî dedik, bizden uluya,

Îman alıp ikrar verdik Veli'ye,

Necef deryasında imam Ali'ye,

Bu deryaya yüzler sürdünmü turnam.

 

Medayîn şehrinde Salmana varıp,

Bağdat'ta Kazım'ın kabrini görüp,

Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp,

Îkrara bend olup durdunmu turnam.

 

Hür şehitler Kerbela'da çürürmez,

Haktan izin yoktur kalkıp yürümez,

Îmam Hüseyin'in kanı kurumaz,

Şehitler serdarın gördünmü turnam.

 

Hazret-i Eyyüb'ün nikabın kaldır,

Tende iki kurt var neye maildir,

Biri ipek sarar, birisi baldır,

Bunların sırrına erdinmi turnam.

 

Behlül evcik yapar idi zeminde,

Makamını gördü uçmak evinde,

Tılısımı erenlerin ceminde,

Kırkların darına durdunmu turnam.

 

Veysel Karan-i gezer Hindi Yemen'de,

Serin verdi Oniki Îmam yolunda,

Îmam Mehdi hangi vakit zamanda,

Nasıl zuhur eder sordunmu turnam.

 

KUL HÜSEYİN derki hakka varalım,

Varıp dergahına yüzler sürelim,

Can baş feda edip Şahı görelim,

Sende o sultanı gördünmü turnam..

 

OLUR

 

Anka meydan almaz,dik uçmayınan,

Meydan alan türap olur hak olur,

Hercan aşık olmaz mey içmeyinen,

Aşıkların sineleri çek olur.

 

Adamlık ilimdir her can fehmetmez,

Fehmetmeyen canlar menzile yetmez,

Cahile bin söyle biri kâr etmez,

Kâmilin sohbeti yeke yek olur.

 

Arif ol duvara kılma secdeyi,

Hak orda ayırmaz yoksulu beyi,

Bir gönüle yapma iki sarayı,

Gerek harap gerek mamur tek olur.

 

Divanalar hoş seyreyler alemi,

Hak ona yazmadı levh-i kalemi,

Eğer arif isen dinle kelamı,

Kızoğlan kız olan sütten pak olur.

  

Karaçalıya aşı vursan gül olmaz,

Sarrafın elinde altın pul olmaz,

SADIK der bu dünya kimseye kalmaz,

Er olanlar don değişir,bâki olur...   

     

   HACI BEKTAŞ VELİ

 

Geçmişem can ile baştan,

Pirim Hacı Bektaş Veli.

Bizi agah ede sırdan,

Pirim Hacı Bektaş Veli.

 

Eşiğine yüzüm sürem,

Dergahındır Beyt-ül Harem,

Senden medet senden kerem,

Pirim Hacı Bektaş Veli.

 

Cemalın ruşendir ey yar,

Ayandır eylemem inkar,

Yürüdüptür cansız duvar,

Pirim Hacı Bektaş Veli.

 

Sersem uykulardan uyan,

Gel aşkın rengine boyan,

Mürsel oğlu Balım Sultan

Pirim Hacı Bektaş Veli.

 

Budur haber BUDALA'dan,

Şah Hacım Sultan yanından,

Uçar güvercin donundan,

Pirim Hacı Bektaş Veli..

 

HAZRET-İ   ALİ

 

Hey erenler Hazret-i Ali,

Ünü ulu bir kuştadır.

Zülfikarı bahre attı,

Hırkası bir derviştedir.

 

Bu dünyaya gelen gider,

Yahşi yigit borcun öder,

Ölüm yanımızda hazır,

Ecel oku kiriştedir.

 

Dünya yedi kere doldu,

Sekizinde tamam oldu,

Kuvvetin aslana verdi,

Ali döğüşü koçtadır.

 

Adem ne acaip olur,

Yanılır dünyada kalır,

Yüzyıllık saygısın sayar,

Bilmez felek ne iştedir.

 

Özen SEFİL AŞIK özen,

Dünyada hayır iş kazan,

Hayrını şerrini yazan,

Hemen iki feriştahdır…

 

HOŞ

 

Çok şükür olsun xudama,

Erdirdi didara hoş,

Aklımı kıldı divana,

Bağladı bu kâra hoş.

 

Kurrep dil olmuş duduya,

Söyleyip baş etmeye,

Durmayıp şifa basar.

Talip olmuş hara hoş.

 

Kendini malamat eyle,

Aşk içinde serteser,

Ar edinme kar edersin,

Eresen didara hoş.

 

Sıtkıyla saf eyle safol,

Kendi kendine kıl nazar,

Sıtkıyla selam demeyen,

Sakın ol inkara hoş.

 

Üç sünnetin evvelini,

Al Xüda'dan ol haber,

Cebraili rehber etti,

Ahmed-i Muhtara hoş.

 

Menzili makama erdi,

Ol resulu pak-ı din,

Söyleşir nur nura karşı,

Haydar-ı Kerrar'a hoş.

 

 

SADIK nuş et bu esrarı,

Her bir yana kıl nazar,

Umudu kesme mevladan,

Kavuşur yar yara hoş…

 

GÛŞ EYLE

 

Gûş eyle bu güftü aşıkı SADIK,

Hamdilillah daim zimanımızda,

Gayri lezzet bize dahi ne lazım,

Hubbi,cinan asel dixwanımızda,

 

Mim,ayin düha  destigirimiz,

Zebacım kefrada hak gülzarımız,

Ta,nûn, ayin,mim babı aşârımız,

İspatı şevk verir Kur'an'ımızda.

 

Gel aşık fehmeyle Gûlemin yarı,

Hatemden bu deme beyanı zarı,

Hurfinen şerh eden namı dildarı,

Çar huruf yek nokta vijdanımızda..

 

ÎMAM RIZA

 

Evvel Muhammed'e verek salavat,

Edelim methini Îmam Rıza'nın.

Sıtkıyla sevenler alır payını,

Keremi var olsun Îmam Rıza'nın.

 

Attı kubbasından sınmadı şişe,

Anında balkıyor nergiz menevşe,

Her Cuma gecesi yüzbin menevşe,

Gelir tavafına Îmam Rıza'nın.

 

Altına sermişler ipekten halı,

Hint ile Yemen'den çekilir malı,

Dervişler baş açık ayaklar yalın,

Dönerler başına Îmam Rıza'nın.

 

Altına sermişler postu Hayder'i,

Kapısını bekler dedeyi Veli,

Hışmiyle kopardı Bab-ı Hayber'i,

Dediler babası Îmam Rıza'nın.

 

Akşam namazında sırlar saçılır.

Sabah namazında körler açılır.

Kışın zemherisinde güller açılır.

Dediler bağında Îmam Rıza'nın.

 

Bakınca Cebrail tanıdı piri,

Aşna ilen aşna, yadilen yadı,

AŞIKİ 'yem budur haktan muradım,

Öllem kapısında Îmam Rıza'nın..

           

 GÖZLER

 

İlahi sen bilirsen halımı,

Kimi hasta bekler kimi sağ gözler,

Kör olanlar ırak sayar ölümü,

Geçirmiş vadesin hemen çağ gözler.

 

Kimi yara ağzı geçer yol gibi,

Kimi turap olmuş tozar yel gibi,

Kimi solgun kimi açar gül gibi,

Kimi aşkı kement etmiş, bağ gözler.

 

Kâmil hizmetiyle helal kâr eyler.

Cahil olan iblis gibi ar eyler.

Kimi yalan söyler yüzün kara eyler,

İnanmaz gerçeğe hemen lağv gözler.

 

Kimi nefsinden düşmüş telaşa,

Arif olan durmuş eyler temaşa,

Kimi derviş olmuş Hacı Bektaş'a,

Kimi padişahtan tuğ gözler.

 

Kimi tımar ister kimisi manda,

Hak mihman olmuştur olduğu handa,

SADIK kuldur kusuru çok cihanda

Sever şahı günahından yeğ gözler.

 

 DÜNYA HALİ

 

Divane gönlüm aldı al ile,

Acep nerde sevdiğimin durağı,

Yükün tutmuş dûrrü gevher lal ile,

Anın aşkı bu sinemin fırağı.

 

Doğruluktur türlü şeyi var eden,

Girip üstad meydanında kâr eden,

Aşık olmaz hak kelama ar eden,

Hizmet ile her nesnenin çırağı.

 

Sende bir gerçeğe bağla özünü,

Fırsat elde iken avla bazını,

Rakiplere ifşa etme sözünü,

Sakın ol bozdurma bostanı bağı.

 

Nice canlar zühur etti cihana,

Kimi aşka düştü kimi dû xana,

Şaki mesken etti konduğu xana,

Konmadığı xana vermez tutsağı,

 

Gözüme düş geldi yarin cemalı,

Neylerim dünyada devleti malı,

SADIK der mürşitten iste kemâlı,

Karga bülbül için çekmez yasağı...

 

 

 


Kısas ve Akpınar'lıların sitesidir  |  E-Mail: kirnis45@hotmail.com